WIE ZIJN WIJ?

DOELGROEP EN BESTUUR

Bestuur en deelnemers missie naar Kaapverdie in Lajedos
Bestuur en deelnemers missie naar Kaapverdie in Lajedos

In  Nederland wonen meer dan 100.000  migranten uit Portugeessprekende Afrikaanse landen Angola, Guinee Bissau,  Kaapverdië, Mozambique en Sao Tomé en Principe. Zij wonen voornamelijk in  Rotterdam, Amsterdam, Zaandam en Delfzijl. Onderling  lijken de groepen zich goed te mengen. Dankzij de verwantschap met de taal  zijn er ook goede contacten met de Portugese en Braziliaanse migranten. 

 

Bons Negocios! richt zich al 10 jaar op small business development in Portugeessprekend Afrika. Inmiddels blijkt de interesse om te investeren in het land van herkomst gegroeid  terwijl de informatie over de landen van herkomst moeizaam en slechts met  mondjesmaat beschikbaar komt. Bons Negocios! heeft inmiddels een ruime  ervaring en voorbeelden van good practise in de small business development en  weet de informatie beschikbaar te maken voor alle stakeholders.

Eind 2003 kwamen Alice Fortes en  Mario Lopes op het idee om regelmatig Kaapverdiaanse ondernemers bijeenkomsten  te organiseren. Tijdens een bezoek van de Kaapverdische minister president  werd het duidelijk dat er onder de Kaapverdische bevolking in Nederland steeds  meer onderneminsplannen richting de eilanden speelden. Ook Angolese en Mozambikaanse  immigranten melden zich met ideeën.  Er werd een vereniging opgericht.  Alice Fortes is de eerste voorzitter van de vereniging.De statuten zijn in te zien bij de Kamer van koophandel te Rotterdam,   inschrijfnummer   24380756 .

De vereniging BONS NEGOCIOS! heeft als doelstelling het stimuleren en  het behartigen van belangen van (aspirant) ondernemers in het   midden en kleinbedrijf bij het opzetten van micro- of MKB bedrijven in Angola, Guinee Bissau, Kaapverdië, Mozambique en Sao Tomé  en Principe.  Dit omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van deze  landen. Alleen maatschappelijk verantwoorde plannen en ondernemingen worden  gesteund.      

Sinds  2007 zijn er ook contacten met Braziliaanse ondernemers.

 

BONS  NEGOCIOS! biedt op dit moment de volgende producten aan:

 

  • Het      boekje "Start je eigen bedrijf op Kaapverdië", dit is als gratis PDF te bestellen via een emailtje naar info@bonsnegocios.nl!  Ook voor Angola , Brazilie en Sao Tome hebben we interessante sinds kort gidsen.

    Coaching: een bedrijfsadviseur kan u in 4 gesprekken en een spreadsheet programma helpen bij het onderzoek of uw plannen om een bedrijf te starten in een      van onze doelgroeplanden haalbaar zijn ja of nee en wij proberen u te      koppelen aan reeds gestarte ondernemers. Uw bijdrage voor deze hulp bedraagt 4 x 37,50 euro. Maak een afspraak via info@bonsnegocios.nl  geef in deze mail kort aan wat uw plannen zijn.

  • Bons Negocios! is daarnaast gesprekspartner van o.a. de KvK te Rotterdam, het IOM en het ministerie van buitenlandse zaken inzake Portugeessprekend Afrika. 

In  het bijzonder richt BONS NEGOCIOS! zich op (aspirant) ondernemers die een band  hebben met één van de genoemde landen.   

Donaties  en contributie zijn welkom op rekening   NL 31 INGB 0000 7887 51 

   

Bestuur:

voorzitter: Maria Lucas da Luz

penningmeester:Ben Nienhuis

secretaris: Evi Simoes

algemene zaken: Addie Bom

 

De activiteiten van Bons Negocios! werden tot nu toe mede mogelijk gemaakt door o.a. de gemeente  Rotterdam, De Kamer van Koophandel Rotterdam, NCDO, OIKOS, CORDAID en Agentschap NL .