WIE ZIJN WIJ?

DOELGROEP EN BESTUUR

Enkele bestuursleden
Enkele bestuursleden

In  Nederland wonen meer dan 100.000  migranten uit Portugeessprekende buiten Europa zoals  Angola, Brazilë Guinee Bissau,  Kaapverdië, Mozambique en Sao Tomé en Principe.

 

Bons Negocios! richt zich al 15 jaar op small business development in Portugeessprekend Afrika en Brazilië. Inmiddels blijkt de interesse om te investeren in het land van herkomst gegroeid  terwijl de informatie over de landen van herkomst moeizaam en slechts met  mondjesmaat beschikbaar komt. Bons Negocios! heeft inmiddels een ruime  ervaring en voorbeelden van good practise in de small business development en  weet de informatie beschikbaar te maken voor alle stakeholders.

Eind 2003 kwamen Alice Fortes en  Mario Lopes op het idee om regelmatig Kaapverdiaanse ondernemers bijeenkomsten  te organiseren.  Er werd een vereniging opgericht.  Alice Fortes is de eerste voorzitter van de vereniging.

De vereniging BONS NEGOCIOS! heeft als doelstelling het stimuleren en  het behartigen van belangen van (aspirant) ondernemers in het   midden en kleinbedrijf bij het opzetten van micro- of MKB bedrijven in Angola, Brazilië ,Guinee Bissau, Kaapverdië, Mozambique en Sao Tomé  en Principe.  Dit omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van deze  landen. Alleen maatschappelijk verantwoorde plannen en ondernemingen worden  gesteund.      

 

 

 

 

 

Bestuur:

voorzitter: Maria Lucas da Luz

Per 1/1/2024 zijn Ben Nienhuis, Addie Bom en Evi Simoes afgetreden als bestuursleden. De vrijgekomen functies worden spoedig ingevuld. 

De activiteiten van Bons Negocios! werden tot nu toe mede mogelijk gemaakt door o.a. de Gemeente Rotterdam, De Kamer van Koophandel Rotterdam, NCDO, OIKOS, CORDAID en RVO .